Welkom bij popkoor O Jee

Bestuur

De foto van de nieuwe samenstelling van het bestuur moet nog gemaakt worden, maar tegenwoordig zijn de touwtjes van O Jee in handen van:


Jose van den Hoek (voorzitster)

Peter Ruysbroek (penningmeester)

Corina de Jong (secretaris)