Welkom bij popkoor O Jee

Bestuur

Tegenwoordig zijn de touwtjes van O Jee in handen van:


Jose van den Hoek (voorzitster)

Peter Ruysbroek (penningmeester)

Corina de Jong (secretaris)

Helma Hekkema (algemeen bestuurslid)

Lucia Mastenbroek (algemeen bestuurslid)