Welkom bij popkoor O Jee

Organisatie

Een koor is veel meer dan alleen maar zingen. Achter de intensieve en gezellige repetitieavonden, optredens, activiteiten, inspiratiedagen en feestjes zit een complete organisatie en een professionele dirigent. Commissies vervullen een cruciale rol binnen O Jee. Zonder veel leden die in commissies actief zijn kan O Jee niet functioneren. Het bestuur zorgt voor duidelijke kaders, waarbinnen de commissies hun plannen kunnen ontwikkelen en hun werk kunnen doen. Elk jaar wordt een Algemene Leden Vergadering gehouden, waar alle leden kunnen meepraten over het reilen en zeilen van O Jee.